• Arc2 architectuur
  • Kebajastraat 41, 1336 NA Almere
  • 036 521 7770
  • info@originelehuizen.nl

Ontwerpproces: van schets tot realisatie


Het bouwen van een eigen huis begint met de droom van de opdrachtgever, het formuleren van de wensen en eisen, en het zoeken naar een geschikte bouwlocatie. We werken vanuit een persoonlijke benadering, voor ons is uw woondroom leidend in het proces. 

In een intensief contact doorlopen we vanaf het eerste kennismakingsgesprek de verschillende fasen in het ontwerpproces tot en met de realisatie. Tot en met de aanvraag Omgevingsvergunning (OMV), ook wel de Bouwaanvraag genoemd, is het ontwerpproces in te delen in een viertal fases: Structuur Ontwerp (SO), Voorlopig Ontwerp (VO), Definitief Ontwerp (DO) en Voorbereiding t.b.v. de aanvraag Omgevingsvergunning (OMV).
 

Structuurontwerp (SO)

In de eerste fase (SO) stellen we het Programma van Eisen vast en maken we het concept voor uw woonhuis, hierbij wordt het huis ingepast op de specifieke locatie. In een aantal overleg- en sparmomenten wordt het schetsonwerp besproken en de uitgangspunten voor het ontwerp aangescherpt. 
 

Voorlopig Ontwep (VO)

In het Voorlopig Ontwerp (VO) worden de verschillende ruimten in de maat gezet. Vanuit de vastgestelde gewenste oppervlakten produceren we in deze fase de eerste plattegronden, doorsnedes en gevelbeelden.
 

Definitief Ontwerp en Omgevingsvergunning (DO/OMV)

In een vroeg stadium (DO) gaan we samen met de aannemer om tafel om het ontwerp verder uit te werken tot een compleet pakket voor de Omgevingsvergunning (DO/OMV). In deze fase wordt de bouwmethode en de materialisering van het woonhuis vastgelegd. Door middel van een open begroting worden de bouwkosten van het woonhuis inzichtelijk gemaakt. In dit stadium worden ook andere specialisten als de constructeur en installateur in het proces meegenomen. Afhankelijk van de keuze van de aannemer worden deze partijen veelal aangestuurd door de aannemer. 
 

Realisatiefase

Na het verkrijgen van de bouwvergunning kan de uitvoerings- of realisatiefase worden opgestart. Deze fase bestaat voor de architect uit het maken van werktekeningen en het eventueel begeleiden tijdens de bouwfase. Afhankelijk van de wens van de opdrachtgever kunnen we hierin optreden als architectonisch supervisor, waarmee we de afgesproken kwaliteit van uw woonhuis bewaken. 
 

Uw Droomhuis

Heeft u een droom voor een woonhuis? Arc2 architectuur wil hierover graag met u meedenken. Wij bieden u vrijblijvend een eerste sessie aan waarin we samen met u een eerste stap zetten om uw droom de kunnen verwezenlijken. In deze eerste ontmoeting gaan we met u in gesprek over uw dromen en wensen, waarbij we samen een beeld vormen van uw toekomstige woonhuis.

Voor een eerste kennismakingsgesprek vragen we u op voorhand om de volgende informatie:
  • Een overzicht met daarin jullie dromen, wensen en eisen voor jullie woonhuis: Programma van Eisen met gewenste ruimtes en minimale oppervlakten (m2);
  • Uw bouwbudget;
  • Informatie van de kavel;
  • Overzicht met referentiebeelden / moodboard;
  • Overzicht met afmetingen van uw huidige woonhuis.